Jag är en bokläsarnörd och jag läser allt. Deckare, romaner, historia, fakta mm. och jag vill gärna skriva ner mina tankar om de böcker jag tycker är bra.

Jag har läst Ola Larsmos bok_Swede Hollow och jag älskade den. En historisk roman om våra svenska förfäder som en gång i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet lämnade Sverige och nästan allt de ägde- det var inte mycket- och reste till ett annat land.
De hade hört talas om landet där allt var möjligt av de som rest dit tidigare. Landet där det fanns mark som kunde brukas och möjligheter för alla att få arbete. Det var den amerikanska drömmen, men den blev bara en dröm för flertalet som rest dit. Brevskrivarna beskrev ett land som inte fanns för dem, men de ville inte skriva hem och tala om att de hade det lika fattigt i det nya landet som i det land de lämnade.

De var inte välkomna av de som kommit dit tidigare. De som anlänt först ansåg sig ha större rättigheter till arbete o bostad än de fattiga svenskarna. Och i Amerika fanns ingen obrukad mark. Det fanns en urbefolkning som kallades indianer som använde marken. Det tror jag inte svenskarna hade en aning om då de kom dit.

De människor som följs i boken bodde på en plats som kallades Swede Hollow i närheten av en stad/by. Swede Hollow / svenskdalen låg djupt nere i en dal och var ett ställe där ingen annan ville bo. Svenskarna, som kom sent fick ta det som var ledigt. Det var ett fattigt samhälle och fanns kvar ända till 1950-talet då allt revs. Ingenting finns kvar som kan påminna om migranternas tid.

Boken känns inte som en historisk roman utan som en berättelse om dagens Sverige fast tvärt om. Vi har människor här som lever det liv som svenskarna fick leva i Amerika på den tiden.

Historien upprepar sig kan man säga, men vi behöver påminnas om att det inte var mer än 100 år sen vi oxå var migranter i ett nytt land. De vuxna hade inte språket och det var skolbarnen som måste lära sig engelska i skolan. De fick vara tolkar åt föräldrar o grannar. Männen lärde sig hjälpligt språket på sina arbeten. Men kvinnorna i första generationen kunde bara svenska och i dalen klarade de sig med det. Men de kom säkert aldrig in i det amerikanska samhället eller lämnade dalen för en bättre plats.

Ännu en bok en tecknad serie av Kalle Johansson som tillsammans Lena Berggren gjort en bok som enkelt och rakt berättar vad fascism är. Boken heter Vad är egentligen fascism? En seriebok som på ett förbluffande sätt gör det svåra lätt. Den boken borde vara nåt att använda i skolan. Det vore säkerligen lättare för de skoltrötta pojkarna att läsa historien som en serie och bilderna säger så mycket att det inte behövs så mycket text.

En tredje faktabok. Thomas Pikettys bok: Kapitalet i det tjugoförsta århunrdadet i sammanfattning har jag läst och alla som är politiskt intresserade borde läsa denna. Ekonomin med kapitalet och de fria marknadskrafterna ser vi i dag vådan av och beroende på vilket samhälle vi vill ha blir den här boken en aha-upplevelse. Eftersom jag inte är ekonom orkar jag inte läsa boken i dess helhet utan en sammanfattning på ca 100 sidor.