Det är nu ett år sen jag funderade på bloggen senast. Jag har haft en del att göra och att fundera på fast jag inte printat ner det.

Folkbildaren jag nämner är Stig Dagerman. Jag har nyss läst om hans bok 1945 och det känns som nutid eller närmare bestämt förra hösten. Stig Dagerman reste runt i Europa efter andra världskriget. Han skrev om de europeiska flyktingarna, även de som var flyktingar i eget land. De vandrade runt i Tyskland letade sovplats och mat och hade “nada”. 1945 ligger inte så långt bakåt i tiden. Klart att de flesta som lever i dag inte var födda då. Men vi har skolan och historielektionerna där de borde ha lärt sig lite av historien i nutid. Det är skolans djävla plikt att lära så att eleverna är medvetna om nutidshistorien. Att lära sig vad som varit ger förhoppningsvis människor verktyg att se igenom de enkla lösningar som erbjuds och inse att det inte finns några enkla lösningar på krig o elände.

En av Stig Dagermans dagsedlar publicerades 1953 i spåren av WW2.

Flykten valde oss
Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väjer foten,. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss bära den frihet som vi bär!

Nu har hela Europa stängt sina gränser. Jag har varit stolt över Sveriges humana flyktingpolitik men nu har vi sällat oss till eller tom gått i spetsen för stängda gränser. Jag kan inte förstå att det blivit så.

Klart att vi inte ensamma kan ta hand om alla. Andra länder måste vara med och dela på flyktingströmmen. Men många EU-länder vägrar ställa sig bakom solidarisk flyktingpolitik . De vill ha de fördelar som EU ger men inte vara med och dela på bördan. Då vi gick med i EU borde de som gått igenom dess stadgar insett, att vissa länder inte var redo för gemenskapen. De var inte demokratiska och behandlade inte sina invånare lika. De borde därför ha förutsett att en del ville ha fördelarna med ett medlemskap men inte ville följa EU:S beslut. Samt att det fanns ett sätt att tvinga länderna att rätta sig efter beslut ex uteslutning eller att inte få de bidrag de förväntar sig.
Jag hoppas att EU lärt sig en del av detta och inte involverar sig mer med Turkiet utan säger upp avtalet där de lovat att ta emot en del av de flyktingar som kommer till Grekland. Samtidigt hoppas jag att Dublinförordningen – där det stadgas att en flykting skall söka asyl i det första land de kommer till – slopas.

Jag har aldrig varit så begeistrad i EU, jag tror inte på idén. Och nu har det blivit lite av Europas förenta stater i stället för en tullunion Det är inte lätt att slå ihop så många länder med helt olika kultur och försöka få dem att samsas.
Men ett kriterium för att vara medlem i EU bör ju i vart fall vara att landet är demokratiskt och solidarisk mot övriga medlemsländer.